AFC Ikaw ba aynakaligtas sa karahasansa tahanan na naghahanap ng ligtas at abot-kayang pabahay onag-aalalangmawala ang iyong tinitirhan?