AFC Quvịlànạnnhâncủa bạolựcgiađình, đangtìmmộtnơiở an toàn,giácảphải chănghayđanglo lắngvềviệcmấtnhàở ?

Abstract

Dưới đây là các cách thức giúp quý vị tìm kiếm, duy trì và trả tiền nhà cho bản thân khi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và đảm bảo nơi ở an toàn với giá cả phải chăng trong cộng đồng của mình, đặc biệt là khi quý vị vừa rời khỏi một nơi không an toàn.